søndag 24. august 2014

Et grenseløst håp!

Fins det håp når håpet er ute?
Ja! 
I livet til en kristen er tro, håp og kjærlighet bærebjelkene som ifølge Bibelen alltid blir stående. Dette blir veldig synlig i Martas fantastiske trosbekjennelse:
«Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.»
Joh 11:21-22
Selv i det som menneskelig sett er helt håpløst, skinner det et håp. Det er evighetshåpet Marta bekjenner. Fra jeg var ganske ung fokuserte jeg veldig på verdien av å følge Jesus her i tiden, og at det var «lønn» nok i seg selv. Etter å vært hans disippel i 44 år kan jeg vitne om at det har vært et så rikt liv at om alt var over den dagen jeg sluttet å puste, kan jeg likevel ikke forestille meg at det går an å leve et rikere liv uten ham. Men selvfølgelig tror jeg som Marta. Det er et håp som går langt ut over dette livet og det er en del av etterfølgelsen. Jeg må og ønsker å følge ham dit han har gått. Kanskje får jeg høre ham si: «Se Far, her er Jostein, jeg mistet ham ikke!»*

Dagens ‘manna’:

Men også nå vet jeg!
---------------------
* Joh 6:39
 Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: