lørdag 23. august 2014

Der livet er

Liv er noe som er både abstrakt og konkret på samme tid. Når DDE synger «Her bli det liv, rai, rai» ligger det noe mer i det enn at en flokk levende mennesker er samlet på ett sted. Da jeg var ung ble begrepet «Ute på livet» brukt om festing. Jesus deltok gjerne på en fest, og jeg tror han moret seg der det var «liv». Samtidig er denne formen for «abstrakt liv» veldig forskjellig fra det konkrete skillet mellom fysisk liv og død. Marta tenkte nok helt konkret da hun sa:
«Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død»
Joh 11:21
…men tro om ikke Johannes nok en gang siterer et utsagn som har en tydelig overført mening.

For Johannes er Jesu nærvær i et menneskes liv den store forskjellen – og selv om den forskjellen kan være både konkret og abstrakt i hans oppfatning, er det først og fremst åndelig. Og da passer det å sitere Doktor Caraman i Moldova igjen. Han er opptatt av at evangeliet forkynnes nå han er ute med den mobile klinikken. Jeg siterer ham direkte: «Hva hjelper det major, at jeg holder pasientene i live et år eller to ekstra dersom de går evig fortapt?»

I et slikt perspektiv blir til og med et par tiår småting – kanskje det var viktig for Johannes at den tanken også ble bevart i Lasarus-fortellingen.

Dagens ‘manna’:
Det handler om evig liv.
----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: