tirsdag 17. juni 2014

Vinter

Kanskje en litt malplassert overskrift i en sommermåned, men det er hentet fra dagens vers:
Nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten i Jerusalem. Det var vinter.
Joh 10:22
Finnes det noe å hente i et slikt vers?
 

Ja, masse!
 

Mest fordi den første setningen i verset egentlig er helt tilstrekkelig for fortsettelsen. Tempelinnvielsesfesten fant nemlig sted den 25. kislev (månedsskifte november/desember) og varte i 8 dager. Den ble innstiftet av makkabeerne til minne om templets renselse etter at Antiokus Epifanes hadde vanhelliget det*.Den ble også kalt "Lysenes høytid" på grunn av alle lysene som ble brukt. I dag kalles den Hanukah.

Som skrevet er dette en tilstrekkelig opplysning, og så kommer tillegget: «Det var vinter». For Johannes må det ha vært viktig å understreke dette. Ligger det et budskap i denne informasjonen?

Slik evangeliet er bygd opp ville det være underlig om det ikke var det. Jesus kom med en ny renselse som var bedre enn den første (jfr Bryllupet i Kana i Joh 2). Tilbedelse og renselse skulle ikke lenger være knyttet til et fysisk tempel (jfr samtalen med den samaritanske kvinnen i Joh 4). Det som skulle feires var altså som en vinter i forhold til den vår av renselse og feiring som ville finne sted når Jesus hadde fullført «det oppdraget han hadde fått av sin Far» (jfr Joh 4:18b).

Dagens ‘manna’:

Etter vinter kommer vår!
-------------------------------------
* 1 Makkabeerbok 4
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: