onsdag 18. juni 2014

En viktig arena


På grunn av flytting har jeg nylig takket av i styret til Open Air Campaigners. Den lille, men verdensomspennende, organisasjonen har et sterkt fokus på å forkynne evangeliet der menneskene er. «Torget» er derfor en viktig arena. Jesus var også strategisk i valg av arena:
Jesus gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen.
Joh 10:23
Salomos søylehall var der «folket» var. «Folket» inkluderte alle. Her hadde både kvinner og hedninger (ikke-jøder) adgang. Det universelle i Jesu oppdrag blir understreket gjennom denne opplysningen. Og det er ikke tilfeldig at det var akkurat dette stedet de første kristne også valgte å samles – se refleksjonen: Strategi eller tilfeldighet?

Arenaer hvor det finnes mennesker er viktige. Men det viktigste er at jeg ser menneskene og ikke arenaen. Det var det Jesus gjorde.

Dagens ‘manna’:
Arenaer som inkluderer alle mennesker er viktige fordi alle mennesker er viktige.
------------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i JohannesIngen kommentarer: