torsdag 19. juni 2014

Usalige uvisshet


Det er fryktelig frustrerende å ikke ha visshet om noe om noe jeg gjerne skulle ha visst. Jeg tror at det å rydde bort usikkerhetsfaktorer er et sterkt motiv i menneskers selvoppholdelsesdrift. Uvisshet i eksistensielle spørsmål rokker derfor ved et menneskes følelse av velvære, eller "salighet" for å bruke religiøs terminologi.
Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!»Joh 10:24
Utfordringen var at Jesus hadde vært tydelig, men de vågde ikke tro det han hadde sagt fordi det rokket ved vedtatte og fastlåste forestillinger. Derfor befant de seg i en plagsom, «usalig» uvisshet. Når jeg synger «salige visshet» vil sikkert mange undre seg hvilke «fakta» vissheten bygger på. For meg handler det om bekreftelsen som kom, og som kommer når jeg handler på hans ord. Vissheten ligger altså i mitt forhold til Guds ord – til det Jesus har sagt. Så enkelt, og så vanskelig, men en salig visshet er det.

Dagens ‘manna’:
Jeg vet at han er Messias
----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: