lørdag 14. juni 2014

Et synlig tegn

Jeg tilhører «de andre» og jeg er glad for det! I noen sammenheng kan det være smertefullt å ikke tilhøre den «indre kjerne», men stå utenfor å tilhøre de andre. Men ikke i dag:
Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
Joh 10:16
Jeg hører definitivt til i en annen gruppe enn den gruppen Jesus hadde rundt seg mens han levde. For det første lever jeg 2000 år for seint og i tillegg er jeg ikke jøde. Men jeg hører gjeterens stemme og på tross av å være en av de andre, er jeg blitt en del av flokken som nå er én flokk. 
Troen har gjort meg til et Abrahams barn og fordi jeg er i Kristus, er jeg allerede i evigheten og dermed en del av Guds folk til alle tider. Utfordringen er også den samme til alle tider: Å la seg lede.

Dagens ‘manna’:

Det synlig tegnet på at jeg er i flokken er at jeg blir ledet!
---------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: