fredag 13. juni 2014

Ærefrykt for livet

Jeg hater terror. Frykten er en grusom makt. 

Samtidig er det tankevekkende at mange unge mennesker har så sterke overbevisninger at det de er villige til å dø for dem, om det så skulle innebære at de selv måtte forårsake sin egen død.

Jeg har alltid ment at troen min ikke bare er verd å leve for, men også å dø for. Heldigvis tilhører jeg en tro som har ærefrykt for livet – både eget og andres liv, og derfor bruker jeg livet for å formidle troen på Livet. 

Som gutt leste jeg biografien om Albert Schweitzer (bildet). Han formet sin filosofi rundt ærefrykt for livet, og han hadde Jesus som forbilde. Jesus viser ærefrykt for livet med sin egen innstilling:
Jeg gir livet mitt for sauene.
Joh 10:15b
For Jesus innebar det å vie livet sitt til sauene mens han levde, men han var også klar over at oppdraget hans var å i døden for sauene. Årsaken for et slikt offer var nettopp ærefrykten for sauenes liv. Gud vil liv og for å gjøre ende på døden måtte Jesus død. Det visste Jesus og det var han villig til. For Johannes er dette helt maktpåliggende å få fram i sin fortelling. Det er også interessant at utsagnet ikke er «futurum», men noe som skjer nå – i betydningen «den tid kommer, ja, den er allerede nå….». Jesus var altså ikke bare beredt på å dø «engang» men «nå».

Dagens ‘manna’:

Beredt til å leve for ham, beredt til å dø for ham?
--------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes


Ingen kommentarer: