søndag 15. juni 2014

Tydelig erklæring

Det var minimal spenning knyttet til gårsdagens valg av ny partileder i AP, men en viss spenning knyttet til talen. En slik tale er gjerne en program-erklæring: «Hvem er jeg, hva vil jeg, hvor går jeg».

Bloggen min er ikke et sted for analyse av partilederes tiltredelses-erklæringer, men jeg ønsker Jonas Gahr Støre Guds velsignelse i sitt engasjement på lik linje med enhver politiker, uansett parti, som ut fra sin overbevisning arbeider til det beste for land og folk – og - det er en velsignelse at ikke alle tenker likt!

Tydeligere erklæringer enn de Jesus kom med, er det neppe mulig å finne:
«Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
Joh 10:17-18
«Frivilligheten» er et aspekt ved Jesu oppdrag som det er veldig viktig for Johannes å formidle. Dersom Jesus hadde villet, hadde han makt til å forhindre sin egen henrettelse. Og hans Far og vår Far elsker «frivilligheten». Gud ønsker ikke at vi skal slave for ham av frykt – heller ikke at vi tjener ham av tvang eller med «lønn» som motiv (les: leiekar) - han ønsker at vi frivillig tar imot oppdraget og følger ham av kjærlighet. Også vi har makt til å la det være, men fordi vi likevel følger hans ledelse, elsker han oss.

Dagens ‘manna’:
Hva er min erklæring?
----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: