tirsdag 11. mars 2014

Hvor mye skal jeg si?

Da vi bodde i Øst-Europa lærte vi fort at vi kun fikk svar på akkurat det vi spurte om. Dersom det var annen viktig informasjon relatert til emnet som vi ikke spurte om, fikk vi den heller ikke. Inntil det gikk opp for oss at dette var en del av kulturen, førte mangel på tilstrekkelig kunnskap til en god del ekstra arbeid.

Det kan være en stor utfordring å vite hvor mye jeg skal si. Da tenker jeg ikke på dilemma i forhold til konfidensialitet – på det området er det klare kjøreregler, men mere på å få sagt det aller viktigste uten å blande inn egne tanker og behov i formidlingen.

Jeg tolker dagens vers slik at Jesus stod overfor liknende utfordringer:
«Jeg har mye å si om dere og dømme dere for. Men han som har sendt meg, taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden.»
Joh 8:26
Dette kan tyde på at Jesus kunne hatt god lyst til å «lese dem leksa» enda tydeligere enn han allerede hadde gjort, men at han begrenset seg til å tale det han hørte fra sin Far når han underviste og forkynte. Jeg tror at Jesus også lyttet til sin Far i det daglige sosiale liv, men ser for meg at han i det sosiale liv var helt og sant menneske og deltok i samtaler om maten de spiste, været, årets avlingsmuligheter og andre naturlige emner som dukker opp når mennesker kommer sammen.

Jeg ønsker å ha Jesus som forbilde i alt som angår mitt liv og min tjeneste, inkludert i formidlingen av evangeliet. Det betyr at jeg ikke fokuserer på det jeg kunne hatt lyst til å si, men lytter til ham som taler sant, lytter til Far.

Dagens ‘manna’:
Lytte først, snakke så!
----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: