søndag 26. januar 2014

Hvorfor gjorde de ikke det de ville?

Nei, dette er ikke en refleksjon over den fortvilte Paulus som uttrykker: ”Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg” (Rom 7:19) selv om overskriften hadde passet til den bibelhenvisningen også. Paulus slet med at det var synden som fikk ham til å la være å gjøre det gode, men det var neppe jødenes synd som hindret dem i å gjøre det de ville:
Da ville de gripe ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Men blant folket var det mange som trodde på ham
Joh 7:30-31a
Hva hindret dem?

Var det folkets tro, frykten for opprør fra dem som trodde eller var Guds nærvær så merkbart i Jesus at det på tross forakten skaptes en uforklarlig ærefrykt?

Jeg kan bare spekulere, men heller til siste teori. Selv gudsfornektere blir påvirket til å gjøre Guds vilje når hans nærvær er sterkt. I dag blir jeg minnet om at dersom jeg ønsker å gjøre Guds vilje som noe annet enn en religiøs øvelse, finnes det bare en løsning: Søke Guds nærvær.

Dagens ’manna’:
Det er kun i hans nærvær jeg kan kjenne hans hjerte og gjøre etter hans vilje.
-------------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: