lørdag 25. januar 2014

Logisk kortslutning?

Er Jesu argumentasjon logisk?

I følge Store norske leksikon er logikk ”læren om de regler, prinsipper, lover og begreper som er forutsatt i korrekte og holdbare resonnementer, slutninger og bevisførsler”.

Jesu argument: «Dere kjenner verken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far» (Joh 8:19) er logisk ut fra menneskelig erfaring som gjenspeiler seg i ordtak som ”Eplet faller ikke langt fra stammen” og ”Som far så sønn”. Argumentet kan også vendes ”Hadde dere kjent min Far, hadde dere kjent meg”.
 

Det kan virke som en logisk kortslutning når jeg i kapittelet før leser:
«Ja, dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra! Men jeg er ikke kommet av meg selv, og han som har sendt meg, er sann, men dere kjenner ham ikke. Jeg kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt meg.»
Joh 7:28-29
Dersom argumentasjonen om at å kjenne Sønnen er analogt med å kjenne Faren, blir Jesu bekreftelse ”Dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra!” vanskelig dersom det ikke ligger en satirisk snert i utsagnet. Dette er enda et eksempel Johanneisk ironi. Er det for å fram det aspektet at Johannes la vekt på at Jesus ropte? 

I Oslo støter jeg ofte på en kjendis på gata. Umiddelbart tenker jeg at jeg kjenner vedkommende. Men egentlig vet jeg kanskje kun hvem han er, hva han gjør og hvor han kommer fra. Det er utelukkende objektive fakta og det  har lite med kjennskap å gjøre. Jeg vet for eksempel ingenting om hans personlighet, tanker eller sinnelag.

Det var denne typen kjennskapen folkemengden hadde til Jesus. Den begrenset seg til ryktene om snekkersønnen fra Nasaret som utførte mirakler og utfordret den religiøse eliten.

Jesu argument er at dersom de hadde kjent ham som hadde sendt Jesus, ville de også virkelig og sant kjent og visst hvem Jesus var. Det er logisk holdbart.

Dagens ’manna’:

Det jeg vet om Far, vet jeg på grunn av Jesus!
--------------------------------------------------


Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: