tirsdag 10. desember 2013

Uten diskriminering

Ordene i overskriften står også i Frelsesarmeens internasjonale erklæring (missionstatement): Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering*. Den uttalelsen passer godt med Jesu egne ord:
Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.
Joh 6:37
Jesus sier at han ikke vil støte bort den som kommer til ham. Likevel er det noen som går bedrøvet bort. Det skjedde med den rike unge mannen som kom til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å få evig liv. Han bekreftet at han hadde holdt budene, men noe manglet. Jesus kommer så med en utfordring: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» (Matt 19:21).

Den utfordringen ble for stor for den unge mannen for ”han eide mye”. Jesus tar imot alle. Det var ikke Jesus som støtte den unge mannen bort. Det var hans eget valg. Noen vil si at den unge mannen ble diskriminert fordi han var rik siden han ikke kunne følge Jesus slik som disiplene gjorde. Men jeg er overbevist om at han visste at han var elsket og akseptert. Utfordringen for ham var at et valg også innebærer å velge bort noe. Det har ikke endret seg på 2000 år: Jeg må våge å gjøre et valg.

Dagens ’manna’:
Jesus vil aldri støte noen bort!
-------------------------------------
* Slik er hele erklæringen:
Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av Guds kjærlighet. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: