mandag 9. desember 2013

Tror jeg når jeg får se det?

Dette er ikke en utfordring til TV2 som hadde slagordet ”Du tror det ikke før du får se det!” i en lengre periode. Men selv om det å se noe kan føre til tro, er det ikke sikkert at jeg tolker det riktig. 

David Copperfield hadde i flere TV-program kunnet lure meg med sine fantastiske ”triks” om jeg ikke visste at det handlet om illusjoner. 

For fire år siden lurte jeg selv et av barnebarna slik at han lenge trodde at nissen faktisk benyttet lekehuset på Brødsjø som overnattingssted i førjulstiden. Han ”så” det og trodde. Spennende for ham, og moro for farfar, men var det lurt å ”lure” ham?

Kan det være nyttig å vite at alt ikke alltid er slik som det ser ut? Jeg tror egentlig det. Det åpner bevisstheten om at det jeg ser ikke alltid er alt jeg ser, eller er hele sannheten.

Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke.
Joh 6:36
Folkemengden Jesus henvendte seg til, trodde nok det de hadde sett, men det førte ikke til konsekvenser for deres tro. De imponertes av at vann ble til vin, mennesker ble helbredet, en nistepakke ble til mat for mange tusen og at sjøen ble krysset uten båt. Det burde ført til at de lyttet til ham som stod bak miraklene og at det de hørte fikk konsekvenser for livet, men det skjedde ikke. Dersom troen ikke fører til lydighet – da er det ingen tro - ergo tror de ikke selv om de tror det de har sett. Det er alvorlig!  

Dagens ’manna’:

Jeg tror det jeg ser. Gud, hjelp meg å være lydig!
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: