onsdag 25. desember 2013

Tre julefilmer som bro

Sist søndag hadde jeg appell på to Heimelaga julekonserter i Kroken kjørke. Da bygde jeg bro mellom ”Nordnorsk julesalme” og ”En stjerne skinner i natt”. På den første konserten bygde jeg bro med julekort. I den andre med julefilmer:

Fra Trygve Hoffs vakre salme tok jeg utgangspunkt
Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem.

1 A Christmas Carol (en julefortelling)

Charles Dickens viser på en fantastisk måte at historiens rike hovedperson Ebenezer Scrooge, egentlig er den fattigste av alle. Selv om de fattige rundt opplevde harde ”rier” og ”slet med å karre seg fram” – hadde de sett noen verdier som Ebenezer Scrooge ikke hadde sett. For ham var det langt til Betlehem, men han så lyset og kom dit.

2 Merry Christmas Mr. Bean

Ekteparet satt i fengsel. Det var nok der de hadde den hardaste ria, og slet med å karre seg frem. Men de så lyset, møtte Jesus, og ble radikalt frelst. Men de så også noe mer. I et syn så de at de skulle tjene Gud i en hær uten våpen. Kona hadde til og med sett uniformene deres, men visste ikke hvem de var eller om det i det hele tatt eksisterte en slik hær – inntil hun så ”Merry Christmas Mr. Bean”. Da Mr Bean kom ut av kjøpesenteret stod ”Hæren uten våpen” og spilte. ”Der er de jo” sa hun til mannen. Jeg møtte dem for et par måneder siden. De er nylig blitt offiserer i Latvia. Det var langt sør til Betlehem, eller øst til Daugapils der de står i et fantastisk arbeid i en sterkt voksende menighet.

3 The King’s speech

Er egentlig ikke en julefilm, men den handler om George VI hardeste ri – hans talefeil. Filmen viser hans strev med å karre seg frem, men på mange måter når han sitt Betlehem i en ”Juletale” på et tid da hans nasjon opplever sin hardeste ri – julen 1939 hadde de akkurat erklært krig som skulle føre til den 2. verdenskrig. At en man med en alvorlig talefeil skulle holde en av historiens mest berømte taler er et under. Han siterte blant annet: ”Og jeg sa til mannen som stod ved årets port: ”Gi meg et lys så jeg kan gå trygt inn i det ukjente.” Og han svarte ”Gå ut i mørket og legg din hånd i Guds hånd. Det vil være bedre enn lys og tryggere enn en kjent veg”.
Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.
Joh 1:9
Broen er bygget mellom to salmer, mellom Norge og Betlehem, mellom jorden og himmelen:
Nå er Guds himmel nær.
Vår lange vandring er over;
stjernen har stanset her.
Dagens ’manna’:
Stjernen har stanset her!

Ingen kommentarer: