torsdag 26. desember 2013

Brødhuset

For fire år siden hadde jeg en refleksjon på julaften om at det var en selvfølge at Brødet fra himmelen skulle fødes i Brødhuset = Betlehem. Når jeg skal forkynne, er det alltid deilig å kunne gå inn i de tankene som opptar meg for øyeblikket. Derfor er det nesten en selvfølge at jeg tar utgangspunkt i dette temaet når jeg om noen timer står på talerstolen i Sion på Neslandsvatn. Det er akkurat der jeg er i ”Dypdykket” i dag:
«Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet.»
Dette sa han da han underviste folket i synagogen i Kapernaum.
Joh 6:58-59
Dette er Jesu oppsummering av en lang undervisning der han har presentert seg selv som Livets brød. Undervisningen fant sted i synagogen. Mye tyder på at han var en godt likt lærer, for Lukas skriver: «Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle» (Luk 4:15). Men denne undervisningen ble for mye for tilhørerne. De hører ikke bare ”interessante tanker”, men de blir stilt på valg. Egentlig bekrefter Jesus igjen og igjen hva det vil si å være en profet som Moses. Moses stilte også folket på valg: «I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve» 5 Mos 30:19.

Spenningen, nysgjerrigheten og usikkerheten rundt ”er han den lovede profeten?” – ble vendt til ubehag ved at de ble stilt på det samme valg som Moses ga deres forfedre. Forskjellen var likevel stor. Forfedrene skulle forholde seg til noe helt konkret – loven. Jesu tilhørere måtte forholde seg til noe var konkret og abstrakt på samme tid: Jesus som sant menneske og sann Gud. En troende må forholde seg både til en fysisk og en åndelig verden.

Dagens ’manna’:

I en fysisk verden spiser jeg brød fra en åndelig verden.
------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: