mandag 30. desember 2013

Tikkéten

er tittelen på en novelle av Mikkjel Fønhus. I motsetning til det meste av det han har skrevet, handler ikke denne novellen om dyr, men om menneskers drømmer og den harde virkeligheten. I det fattige Norge som Fønhus vokste opp i, var det å få ”Tikkéten” til den nye verden, mulighetenes land Amerika, den store drømmen. 

Da billetten kom, var det ikke bare en begivenhet for den eller dem som hadde fått tak i den, men for hele bygda. I det fattige Norge var de fleste avhengige av at mennesker som hadde reist til Amerika og lyktes, sendte penger eller billett hjem. Det var veldig få som hadde mulighet for å klare et slik løft på egen hånd.

I følge Johannes finnes det en billett til Guds verden også:

For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.»
Joh 6:64b-65
Billetten til den ”nye verden” er tro. Et menneske klarer ikke å produsere tro selv, men er avhengig av Gud gir dem tro. Er det slik at Gud gjør forskjell på folk med hensyn til ”utdeling” av tro? Paulus tar dette opp til grundig ”diskusjon” (han bruker dialektisk form) særlig i Romerbrevet. Han beskriver alt det Gud har gjort for at vi skal kunne tro: det vi ser i skaperverket, samvittigheten, vitnesbyrdet i hans ord, forkynnelsen som alt gir oss et mål av tro. Troens gave er altså gitt, men den må brukes. Da blir det ”Tikkéten til den nye verden”.

Dagen ’manna’:
Billetten er i orden
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: