søndag 29. desember 2013

Det eneste som duger!

Jeg var veldig glad da vi fikk barnekor som formidlet barnets verdi. ”Du er du og du duger, og du passer perfekt i Guds plan!” er godt eksempel og en viktig sannhet. Samtidig er det også en sannhet at ”min dugelighet” i Guds plan ikke avhenger av mine kvalifikasjoner, men at jeg blir kvalifisert ved å ta imot Jesu ord (Brødet fra himmelen) slik at Ånden kan gjøre meg levende. Det er det eneste som duger, og det kan bare skje ved tro:
«Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror.»
Joh 6:62-64a
Jesus kobler avvisningen av undervisningen om brødet fra himmelen. Tilhørerne har forsøkt å forstå budskapet med  sin menneskelige forstand uten å være åpene for at Ånden kan gjøre det levende. På mange måter ser jeg igjen bruken av ironi i framstillingen: Det er som om Jesus sier: «Om det er slik at det er min ”fysiske kropp” som skal spises, hva så når jeg har steget opp til himmelen igjen? Fatter dere ikke at det handler om ånd og liv?»

Det kommer altså hele tiden tilbake til tro – vissheten om den virkeligheten jeg ikke ser. Det eneste som duger!

Dagens ’manna’:

Det handler om ånd og liv
----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: