fredag 20. desember 2013

Sunn og sann

I Norge er det et sterkt fokus på å leve sunt – og det inkluderer å spise sunt. Sunnhet og helse er blitt ”big business”. Vi trimmer, er på lav-karbo, spiser fem om dagen og jakter på det fullkomne liv. Det er ikke noe galt i det. Men er vi like opptatte av jakte på sannhet?
 

I de siste ukene har vi hyllet Nelson Mandela. Et av de mange viktige og riktige grepene han tok, var etableringen av ”sannhetskommisjonen”. Filosofien var enkel: Kun dersom sannheten kom fram, vil det være mulig med forsoning. Det er ikke bare god filosofi – det er også god teologi. Sannheten frigjør. Mandela kommer alltid til å bli husket for sin sunne jakt på sannhet. Han var et sunt og sant menneske.

Johannes har en veldig bevisst oppbygning av evangeliet sitt. I prologen beskriver han Jesus som det sanne lys og om hans herlighet som er full av nåde og sannhet. Sannhet er altså en del av Guds karakter og vesen som Jesus åpenbarer. Litt senere i evangeliet, står det mer om hva sannheten gjør med oss, men faktorenes orden er ikke likegyldig. Derfor kommer undervisningen om Brødet fra himmelen før undervisningen om hva sannheten gjør:

For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.
Joh 6:55
Jeg må altså tro på ham som Gud har sendt, ved det tar jeg imot ham, og jeg blir ett med ham på samme måte som jeg blir ett med den maten jeg spiser. At Jesus presiserer at det er ”sann mat og drikk”, sender et signal om at sannheten dermed også blir en del av meg. Er sannheten på ”innsiden” oppfylles også profetien om at Gud skriver sin lov i våre hjerter*.

Dagens ’manna’:

Min åndelige mat er sunn og sann
---------------------------------------
* Jer 31:33-34
Men dette er pakten jeg vil slutte
med Israels hus i dager som kommer,
sier Herren:
Jeg legger min lov i deres sinn
og skriver den i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren!»
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: