lørdag 21. desember 2013

Tidlig innsats gir bedre ferdigheter og mindre frafall...

Overskriften er ikke «min», men hører med til siste ukes oppslag om NHOs satsing på «Læringslivet». Det kan godt være at det er fornuftig at fem-åringer skal ha obligatorisk barnehage med fokus på læring gjennom lek. NHOs motiv er å skaffe Norge økt kompetanse for at «kroppen Norge» skal fungere best mulig i framtiden. 

«Dannelse» handler om å bli tilført kunnskap, innsikt og verdier som gjør at disse blir en del av mennesket og mennesket blir en del av kunnskapen, innsikten og verdiene – kort sagt: Samfunnet. Derfor «mates» vi av dem som har makt til å mate oss - enten de vil samfunnets beste, eller sitt eget. Og derfor må jeg også være våken for hva jeg «spiser».

Hvor viktig det er å «mates» med åndelig mat er fokus i Jesu undervisning om Brødet fra himmelen: Å mates med ham, er en forutsetning for at jeg skal bli en del av ham og han en del av meg.

Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.Joh 6:56
Jo tidligere jeg griper dette mysteriet, dess bedre. NHO treffer spikeren på hodet med setningen: «Tidlig innsats gir bedre ferdigheter og mindre frafall…» Det står skrøpelig til med åndelige ferdigheter mange steder. Når jeg i tillegg vet at et stort flertall av norske menigheter ikke lenger har barnearbeid, er det grunn for oss som tror til å gå i oss selv og spørre: Hvor kan jeg best gi videre det jeg er blitt matet med? 

«Jo tidligere vi setter inn tiltakene, jo mer effektive er de!» er enda et sitat fra NHOs satsing. For meg handler det om videreføring av liv. Mer om det i morgen.

Dagens ‘manna’:

Den må tidlig krøkes som god krok skal bli!
-----------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: