søndag 22. desember 2013

Videreføring av liv

Alt liv handler om videreføring av liv. Derfor er det lagt ned i oss en sterk selvoppholdelsesdrift og en sterk reproduksjonsdrift. Disse driftene tjener menneskene på en utmerket måte. I hvert fall så lenge menneskene kontrollerer driftene og ikke motsatt.
Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg.
Joh 6:57
Jesus er ett med Faderen og lever ved ham. Når jeg «spiser» Brødet fra himmelen, blir jeg ett med Jesus og lever ved ham.

Med dette livet følger det også «drifter» - en lengsel etter å leve det «nye livet» og å videreføre det. Jeg tror også det er slik Jesus ønsker at det skal tolkes, men her skulle jeg gjerne sett at «reproduksjonsdriften» kontrollerte meg og ikke motsatt. Da ville det vært slik som Peter uttrykker det: «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt» (Apg 4:20).

Dagens ‘manna’:

Det handler om liv. Jeg kan ikke la være!
NB - Refleksjonene de neste tre dagene vil knyttes til julehøytiden. Tilbake til "Dypdykk i Johannes" på 2. juledag.
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: