søndag 1. desember 2013

M&M&M

Engelskmennene elsker det, og faktum er at det er veldig viktig også i norrøn poesi. Jeg tenker på alliterasjon – eller ”bokstavrim” på hverdagsnorsk. 

De norrøne skaldene brukte ”enderim” ved avslutning av en verselinje, men i tillegg skulle første bokstav i hovedordet i linje A, ha støtte av førstebokstav i to viktige ord i linje B osv. En slik regel gjorde det lettere å huske mange vers utenat. 

Denne tradisjonen har holdt seg i det islandske språk – og som sagt elsker de engelsktalende overskrifter som begynner på samme bokstav. Alliterasjonen i versene vi leste i går gir seg selv:
Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
Joh 6:26-27
Jesus tar opp minst tre viktige emner i møtet med den nysgjerrige folkemengden:
 

MOTIVASJON
 

Gud ser til hjertet:
«… Her gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»
1 Sam 16:7  
For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham.
2 Krøn 16:9
 - jeg kan ikke spille et spill overfor Gud. Han vet hva Motivet mitt er. Jesus avslørte folkemengdens motiv.

MAT som Mette og Mening

Det er forskjell på ”Mette” og ”Mening”. Folket søkte mat som ga fysisk mette. Jesus presenterer mat som gir åndelig mening og evig liv.

Det tredje bokstavrimet er: 

MENNESKESØNNENs MERKER er ganske omfattende, så det kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens ’manna’:

Åndelig mat er min motivasjon!
------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: