lørdag 30. november 2013

How to turn the tables in witnessing!

Den engelske overskriften var tittelen på et lite evangeliseringshefte som jeg kjøpte for ca 40 år siden. Vi bruker også ”bordet” på norsk for å beskrive forholdet mellom to parter. Enten sitter vi på samme, eller på motsatt side av bordet. 

Det lille heftet lærte meg hvordan jeg på en god måte kan snu et ”angrep” slik at jeg som ”trosforsvarer” får kontroll over og kan styre samtalen. Resultatet er at ”bordet blir snudd”.

Jesus er en mester i en slik strategi, og Johannes viser dette tydeligere enn noen av de andre evangelistene i måten han bygger opp evangeliet på. Jesus trakk seg unna folkemengden da de ville ”angripe” og gjøre ham til konge. Når han nå står overfor dem på nytt, er det han som angriper og tar styringen:

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»
Joh 6:26-27
En situasjon der mennesker jakter på ”daglig brød” blir brukt til å lede oppmerksomheten mot det som består og gir evig liv (evangeliets hovedtema). En nysgjerrig folkemengde vil bite på et slikt ”agn”. Jesus legger til rette for en av sine viktigste taler, men han vil at det er folket selv som skal stille spørsmålene som åpner for at han kan holde den. Dette viser at forkynnelse godt kan være ”dialog”.

I morgen kommer tilbake til litt mer av innholdet i de to versene som utgjør ”åpningsreplikken” over, men i dag tar jeg med meg at formidling av evangeliet også kan være en strategisk dialog.

Dagens ’manna’:
Et møte med et annet menneske kan bli et hellig møte
------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: