fredag 29. november 2013

Spørsmålet jeg aldri kommer til å stille!

…er et spørsmål jeg har stilt til flere samtalepartnere ved forskjellige anledninger, men jeg kan ikke huske at jeg har stilt det til ham. Folkemengden fant det derimot som et passende åpningsspørsmål etter at de hadde funnet Jesus igjen:
De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?»
Joh 6:25
Spørsmålet virker nesten meningsløst. Hvorfor var det viktig for folket å vite det? Kanskje det var for å få svar på gåten hvordan han hadde kommet seg fra den ene siden av sjøen til den andre? Men hvorfor ikke da stille det spørsmålet direkte?

Antakelig fordi motivet deres for å lete etter ham var for å få mer ”brød”. Det er i hvert fall det Jesus ser som motivet deres. Hadde de søkt ham som den han var, hadde han funnet dem. Da ville de også ha forstått hvem han var, og spørsmålet ville vært totalt irrelevant.

Jeg er vokst opp i en bevegelse der ”omvendelsesopplevelsen” har hatt et sterkt fokus – og de som kan gi den en dato og et klokkeslett står fram som ”Frelseskrigens trofeer”. Det har noen ganger ført til at de som har ”vokst inn i Guds rike” kan ha følt seg litt mindreverdige. De kan ikke huske gjen-fødselsdagen sin og kanskje har de stilt spørsmålet ”Herre, når kom du hit?”

Jeg er i mitt 58. år og jeg husker ikke det som skjedde på fødselsdagen min, men jeg vet at jeg er født fordi jeg lever. Jeg husker at jeg som 14-åring ga meg helt over til Jesus i Frelsesteltet i Furulunden i Mandal. Men jeg har alltid trodd og hatt en nær relasjon til Jesus, så lenge jeg har levd – så gjen-fødselsdagen er vanskelig å tidfeste. Men siden han er i livet mitt er det absurd å spørre ”Herre, når kom du hit?” Det viktige er alltid ”Herre, du er her nå!”
 

Da jeg fikk min nåværende ordre søkte jeg lenge etter et ”ord” å gå på. Jeg har ofte hatt slike. Gjennom studiet av Apostlenes gjerninger opplevde jeg at han sa: ”Jostein, jeg er der du er!” – det lå en hvile i den overbevisningen. Så lenge jeg ikke velger å forlate ham, kan ingen andre ta meg ut av hans plan.

Dagens ’manna’

Det viktige er at han er her – ikke når han kom hit.
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: