torsdag 14. november 2013

Suppe, såpe, frelse

 
....er et av Frelsesarmeens slagord. Slagordene er forsøk på beskrive oppdraget vårt på en kortfattet og grei måte. Jeg har tidligere skrevet om ”Others”, og de som husker TV-aksjonen i 1995, husker også mottoet ”Omsorg for hele mennesket”. Alt ved Jesus understreker gyldigheten av disse slagordene:
Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»
Joh 6:5
William Booth har sagt at: ”Du kan ikke fortelle en mann om Guds kjærlighet dersom han har en tom mage”. William Booth har utvilsomt sett et eksempel i Jesu omsorg for folkemengden som førte til at han mettet 5000 menn med fem brød og to fisker.

Dette underet er i alle de fire evangeliene. Dersom jeg har rett i hypotesen om at de syv undrene som Johannes plukket ut til sin beretning hadde en dypere åndelig betydning, må det være noe ved dette underet som Johannes ser som de andre tre evangelistene ikke så. Hva ser han i så fall dette?

Jeg tror det er koblingen med undervisningen om ”Brødet fra himmelen” som kommer senere i kapittelet. I det lyset faller de siterte slagordene virkelig på plass som ”Bibelske sannheter”.

Dagens ’manna’:
Hva gir jeg mennesker å spise?
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: