fredag 15. november 2013

Består du testen?

Du behøver ikke svare, så du kan trygt fortsette. Dagens refleksjon handler om å bli satt på prøve:
Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.
Joh 6:6
Det var Filip som ble testet med spørsmålet: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» Med 5000 sultne mennesker foran seg, og to hundre denarer i kontanter, var Filip mest opptatt av begrensningene. Egentlig var to hundre denarer ganske mye penger - en denar tilsvarte en normal daglønn (jfr Matt 20:2). Men selv om disiplene hadde litt kapital, visste Jesus at de ofte kom til å stå overfor situasjoner som krevde mer enn de menneskelige og økonomiske ressursene de rådde over.

Med svaret: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke», strøk Filip på testen. Han så ikke at det lå en åpning for andre løsninger i Jesu utfordring. Igjen er Johannes opptatt av å vise at disiplene hadde så vanskelig for å gripe det som lå utenfor de fysiske begrensningene. 


Spørsmålet er om jeg som disippel 2000 år senere, er akkurat som Filip og kun ser de begrensede menneskelige og økonomiske ressursene.

Dagens ’manna’:

Gud, hjelp meg til å se muligheter, ikke begrensninger!
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: