søndag 24. november 2013

Det er mørkt

Jeg har flere ganger tenkt at jeg er heldig som bor på den nordlige halvkule i påskehøytiden. Hos oss faller den om våren. Vi ser spirene til nytt liv – noe som også er kjernen i påskens budskap. Egentlig er jeg like heldig som bor på den nordlige halvkule med tanke på julehøytiden. Det er mørkt og da er tanken på ”lyset som kom til verden” en kontrast og et bud om håp.

Allerede i prologen til Johannesevangeliet blir Jesus introdusert som ”Det sanne lys, som lyser for hvert menneske” som kom til verden (Joh 1:9). Denne tanken dukker opp flere steder i hele evangeliet, også i beretningen om Jesus som går på vannet:

Da det ble kveld, kom disiplene ned til sjøen. De gikk om bord i en båt for å dra over til Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem.
Joh 6:16-17
Det er alltid farlig å lese mer inn i en tekst enn det som faktisk står der. Isolert fra resten av evangeliet ville jeg ikke tillagt den siste setningen en spiritualistisk betydning, men i motsetning til de andre bøkene i Bibelen, er kontrasten mellom mørke og lys en sentral tanke i de johanneiske skriftene. Derfor er det en interessant informasjon om koblingen mellom mørke og Jesu fravær. Kveld, mørke, sjø, representerer dødskreftene. Lyset hører med til livskreftene. Og jeg – ”jeg er en seiler på livets hav” og synger også gjerne:

Dagens ’manna’:

”Aldri redd for mørkets makt!”
------------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: