lørdag 23. november 2013

Bort igjen

I kapittel 5 skrev jeg om unnatrekning som en bevisst strategi. 

I går trakk jeg en parallell mellom det som skjedde etter brødunderet i ødemarken og Satan som fristet Jesus med makt og ære i denne verden. 

Det er ikke en synd å bli fristet, men det kan fort føre til synd om jeg ikke trekker meg bort:
Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.
Joh 6:15
At Jesus trengte å være alene kan tyde på at opplevelsen hadde gjort et sterkt inntrykk på ham. Kanskje trengte han litt alenetid for å legge en strategi for hvordan han skulle angripe problemstillingen. Jesus ønsket etterfølgere, men ikke «riskristne» eller «brødkristne» som følger ham for matens skyld. Da Jesus trakk seg bort i denne situasjonen, var det et tydelig signal om hva slags etterfølgere han ønsker seg.

Dagens ’manna’:

Det kan være en god strategi å trekke seg bort fra fristelse!
-----------------------------
Denne refleksjonen er en del av et Dypdykk i Johannes

Ingen kommentarer: