onsdag 3. april 2013

Åndelig autoritet vil sette mot i andre

Stormen som skipet med Paulus og hans følge kom ut for, var så kraftig og
langvarig at de “mistet alt håp om redning” (v 20) . I denne situasjonen er det Paulus “tar autoritet”. Han har den gjennom Den hellige ånd, og troen er blitt styrket gjennom et syn. 

Hans første oppgave er å sette mot i andre:
“Vær derfor ved godt mot. For jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det er sagt meg”
Apg 27:25
Hans “trøst” blir mer troverdig ved at han lar være å skjule realitetene. (v 26). Det er ingenting som virker så nedbrytende som pessimisme. Pessimistene pleier ofte å si om seg selv at de er realister fordi de ser alle hindringene og utfordringene. Paulus så utfordringene, men var likevel optimist fordi han så en utvei. “Redningen” var ikke uten en pris, men det var likevel en redning. Salomo sier: “Uten åpenbaring kommer folket på villspor” (1).

Paulus hadde denne åpenbaringen (eller visjonen) om en realistisk løsning og hadde nok tro til å dele den med de andre.

Dagens ’manna’:

Det er krever mot å gi håp når mennesker har ”mistet alt håp om redning”.
----------------------
(1) Ordsp. 29:18Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: