onsdag 6. mars 2013

Lydighetsskalaen

Selv om det gir resultater og har en gevinst, tror jeg lydighet alltid har en pris. Det er likevel store ”prisforskjeller” på lydighet – derfor bruker jeg begrepet lydighetsskala. Det er forskjell på å gi sitt liv for sine venner (jfr Joh 15:13) og å gi dem et ord fra Herren, men begge deler forutsetter lydighet

Jeg pleier å si at det Den hellige ånd ber oss gjøre ofte er veldig lett – men ikke alltid. Jeg vet ikke hva Agabus så, men det kan ikke ha vært lett å bære det fram:
På den tid kom noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. En av dem, som hette Agabus, stod fram og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius.
Apg 11:27-28

Men Agabus var lydig mot det Ånden ga ham – og på samme måte som Josef var tro mot tolkningen av Faraos drøm (1 Mos 41) – en lydighet som førte til at folket var forberedt da hungersnøden kom i Egypt, var de kristne klare til å hjelpe de sultne da nøden rammet dem.

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd kan forberede meg på utfordringer som kan komme.
-----------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: