onsdag 6. mars 2013

Det lukter av ulydighet!

Da jeg leste dagens tekst (2 Mos 16:11-20) i leseplanen passet den så godt med hovedrefleksjonen ”Lydighetsskalaen” (se under). Da Gud sendte manna første gang ga han også en brukerforskrift. De som var ulydige, opplevde at det ”gikk mark i det, og det stinket. Og Moses ble sint”. Ulydighet fører altså til:
1. Nedbrytning
2. Vond lukt
3. Dårlig stemning
Akkurat det motsatt av lydighet. Den fører til
1. Oppbyggelse
2. "Vellukt"
3. God stemning.
Ha en oppbyggende, velluktende og stemningsfull dag!
_______________
PS Husk 125 døgn i bønn!

Ingen kommentarer: