tirsdag 5. mars 2013

Forutsetningen for ny innsikt og vekst

Den hellige ånd hadde falt over Kornelius-forsamlingen i Cæsarea og dermed ”sanksjonert” at hedningene er en del av Guds folk. Det er interessant å legge merke til at dette ikke førte til at apostlene umiddelbart startet en kampanje for å nå hedningene med evangeliet. 

Den neste utvilingen skjedde i Antiokia. I likhet med i Samaria var det kristne som hadde flyktet fra forfølgelsen i Jerusalem som delte vitnesbyrdene sine slik at også mange av de gresktalende kom til tro og vendte om. Da den nyheten nådde menigheten i Jerusalem, ble Barnabas sendt på inspeksjon. Det han så beskrives på denne måten:
Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren.
Apg 11:23-24
Det er spennende hvordan Lukas fortolker reaksjonen til Barnabas. At han blir glad og forstår at dette er Guds verk forklarer Lukas med at han var ”fylt av Hellig Ånd og tro”. Logikken er enkel: Det Den hellige ånd gjør kan bare bedømmes av en som kjenner Den hellige ånd.

Paulus har forklart det slik: Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis (1). På samme måte vil et menneske som er fylt av Den hellige ånd ikke ha problemer med å godta at Gud er i stand til å gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår (2).

Åndsfylde og tro er viktige forutsetninger for å akseptere at Gud gjør noe som bryter grensene for vår begrensede forstand.

Dagens ’manna’:

Åndsfylde og tro er viktige forutsetninger for å kunne bedømme hva som kommer fra Gud.
--------------------------------
(1) 1 Kor 2:14
(2) Ef 3:20
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: