mandag 4. februar 2013

Et ærlig spørsmål

«Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette?» (Apg 4:7

Det er Rådet* som stiller dette spørsmålet etter underet ved Fagerporten og sammenstimlingen i Salomos søylehall. Peter og Johannes har sittet i fengsel natten over, og det er et reelt forhør, men spørsmålet er helt legitimt. Det var Rådets ansvar å verne om troen som var så viktig for folkets identitet.

I utgangspunktet er dette ”rått parti”. To ulærde menn er samlet foran den ypperste teologiske ekspertise i landet. Jeg ser ikke bort fra at Peter kjente den samme klumpen i magen som han hadde hatt da han noen uker tidligere hadde falt for fristelsen til å fornekte Jesus, men det er likevel en stor forskjell. Peter kan nå åpne opp for Den hellige ånd, og han gjør det:

Da ble Peter fylt av Den hellige ånd og svarte dem
Apg 4:8
Og svaret som kommer er så sterkt at Rådet blir helt satt ut: Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus (Apg 4:13). Den hellige ånd kan bruke ulærde mennesker på en måte som gjør selv de mest kunnskapsrike blir ute av stand til å svare. Rådet måtte ta ”time-out” for å drøfte saken. Problemet var at de drøftet den med hverandre og ikke med Vårherre – dermed ble det heller ingen løsning.

Dagens ’manna’:

Det er viktigere for meg å stole på Den hellige ånd enn på kunnskapen min.
------------------------------------------
* Du kan lese mer om Rådet (Sanhedrin) HER!

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne

Ingen kommentarer: