fredag 8. februar 2013

Bønn har stor kraft i sin virkning

…slik stod det i min første bibel fra 1930 – og ordene passer veldig godt på det som skjer på bønnemøtet i Jerusalem:
Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.
Apg 4:31
Her er det mye spennende på en gang. Som på pinsedagen, er det snakk om at disiplene ble ”fylt av Den hellige ånd”. Men det var neppe en ny "dåp i Den hellige ånd". Jeg tolker det slik at dåpen i Den hellige ånd er den første overgivelsen til, og opplevelsen av Den hellige ånd i og over den troenes liv. At disiplene kort tid etter trengte ”påfyll”, er et sunnhetstegn.

Det andre jeg legger merke til, er at denne gang er de fysiske manifestasjonene helt annerledes. Her står det ingenting om tunger, lyd, vind og ild - men jordskjelv. Dermed er alle de vanligste tegnene på Guds nærvær nevnt i tilknytning til Den hellige ånds åpenbaring i Apostelgjerningene. 


Det er viktig at Den hellige ånd er ikke bundet til noen av dem. Han kunne ha kommet i ”lyden av skjør stillhet”*. Men uansett sterke manifestasjoner eller totalt fravær av dem, er det ikke de som er virkningen. Det som er mest interessant med ”påfyllet” på bønnemøtet i Jerusalem er at virkningen er den samme som på pinsedagen: De talte Guds ord med frimodighet! Det er hovedsaken. Det var også det disiplene hadde bedt om (jfr Apg 4:29) – slike bønner hører Gud. Resten er bare bivirkninger.

Jeg føler meg utrolig privilegert som har fått lov til å være med på mange bønnemøter. Sist søndag var jeg på bønnemøte på Sagene. Når vi om noen uker flytter tilbake til Oslo kommer vi til å engasjere oss der. Jeg vil være med et sted hvor bønn står i sentrum. Det som bygges med bønn blir sterkt – særlig når bønnen drives av uro og lengsel etter at bydelen må nås med forkynnelsen om Jesus!

Dagens ’manna” er 2011 av overskriften som er hentet fra Jakob 5:16

Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
---------------------------------------
* Jfr Elia 1 Kong 19:11-13
** "Reklamen" er fra sist søndag - for program etc. for bønn på Sagene se FB - Det blir 24/7 bønn fra 3. - 10. mars 2013
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne 

Ingen kommentarer: