fredag 8. februar 2013

Bønn ... har stor kraft i sin virkning

…slik stod det i min første bibel fra 1930 – og ordene passer veldig godt på det som skjedde på bønnemøtet i Jerusalem:
Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. 
Apg 4:31
Her skjer det mye spennende på en gang. Som på pinsedagen, er det snakk om at disiplene ble ”fylt av Den hellige ånd”. Men det var neppe en ny "dåp i Den hellige ånd". Jeg tolker det slik at dåpen i Den hellige ånd er den første overgivelsen til, og opplevelsen av Den hellige ånd i og over den troenes liv. At disiplene kort tid etter trengte ”påfyll”, er et sunnhetstegn. 
 

Det andre jeg legger merke til, er at denne gang er de fysiske manifestasjonene helt annerledes. Her står det ingenting om tunger, lyd, vind og ild - men jordskjelv. Dermed er alle de vanligste tegnene på Guds nærvær nevnt i tilknytning til Den hellige ånds åpenbaring i Apostelgjerningene.

Det er viktig at Den hellige ånd ikke er bundet til noen av dem. Han kunne ha kommet i ”lyden av skjør stillhet”*. Men uansett sterke manifestasjoner eller totalt fravær av dem, er det ikke de som er virkningen. Det som er mest interessant med ”påfyllet” på bønnemøtet i Jerusalem, er at virkningen er den samme som på pinsedagen: 
De talte Guds ord med frimodighet! 
Det er hovedsaken. Det var også det disiplene hadde bedt om (jfr Apg 4:29) – slike bønner hører Gud. Resten er bare bivirkninger. 

Et av de privilegiene jeg har hatt som kristen, er å få lov til å være en del av bønnenettverk som har hatt fokus på å søke Guds hjerte og be om det som ligger på hans hjerte. Slike bønner har stor kraft i sin virkning. I morgen vil jeg skrive litt mer om det å be med ånden og forstanden.  

Dagens ’manna” er 2011 versjonen av overskriften som er hentet fra Jakob 5:16
Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
---------------------------------------
* Jfr Elia 1 Kong 19:11-13
NB - innlegget er noe redigert per 4. juni 2016 (original)

Ingen kommentarer: