mandag 7. januar 2013

Hva er viktigst?

Når det blir spørsmål om å prioritere, er det viktig å velge det som er viktigst. Det betyr ikke at det som nedprioriteres er uviktig. Jeg tror for eksempel at det var viktig at evangeliet ble forkynt i Asia, men da Den hellige ånd ikke ga Paulus & co lov til å dra dit, var det fordi det var enda viktigere at evangeliet kom til Makedonia på det gitte tidspunktet (jfr Apg 16:6-10). 

Apostlene var opptatt av Israels gjenreisning og endetidsspørsmål, men Jesus fokuserte på noe som er viktigere. Hans ”men” gir et tydelig signal om prioritering:
«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
Apg 1:8
Prioriteringen er altså å:
  • utrustes med kraft
  • være vitne
  • begynne der jeg er
  • ikke begrense meg til geografi
Dagens ’manna’:
Jeg vil at Guds prioritering skal være min prioritering
-----------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Se: Avslutningssangen

Ingen kommentarer: