søndag 6. januar 2013

Å trekke en linje

Jeg liker tanken om å trekke linjer tilbake. Det er forunderlig å se hvordan det som kan ha sett ut som tilsynelatende tilfeldigheter, har vært eller blitt brukt som ledd i en guddommelig plan. En slik linje slutter ikke det øyeblikket jeg lever i akkurat nå, men peker videre. 

Den framstillingen Lukas skrev for Teofilus kan godt sammenliknes med en linje fra Jesu fødsel og fram til et underlig sluttpunkt. Jeg tror de fleste som leser Apostelgjerningene tenker: Hvorfor slutter det nå? Poenget er at linjen ikke slutter, men fortsetter å peke framover. Apostelgjerningene har egentlig ingen slutt*.

Jesus trekker en linje tilbake til Johannes:

«… For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»
Apg 1:4-5
Dette er en stadfestelse av det Døperen selv sa: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg ….Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.» Luk 3:16

Selv om Lukas beskriver et skille mellom Johannes-dåpen og vanndåpen i Jesu navn (Apg 19:1-7), er dette også en bekreftelse på at dåpen i Den hellige ånd er noe annet og mer enn dåpen i vann, og Jesu bekreftelse av det Johannes hadde sett noen år tidligere. Hva det innebar for de første kristne, og hva det innebærer for meg, vil jeg få rikelig anledning til å komme nærmere inn på ettersom historien utvikler seg.

Dagens ’manna’:

Linjen i Apostelgjerningene slutter ikke i Rom, men peker til 2013 og videre…
________________
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.
* Jeg tror at en enkel forklaring"den underlige slutten" kan være at Lukas ble kjent med Teofilus da han og Paulus kom til Rom. Videre er det ikke umulig at det var Lukas som introduserte Teofilus for Paulus og evangeliet. Jeg ser heller ikke bort fra at Teofilus var vitenskapsmann slik som Lukas i følge tradisjonen var, og at han utfordret Lukas med et spørsmål: ”Hva er bakgrunnen for Jesusbevegelsen, og hvordan kom den og dere hit til Rom?” De to bøkene Lukas skrev er i hvert fall et svar på et slikt spørsmålet selv om "teorien" bare er en spekulasjon som må stå for min regning.

Ingen kommentarer: