søndag 27. januar 2013

”Hun er en gave!”

Stein Reinertsen sa dette om kona si i intervjuet med Vårt Land da han ble utnevnt til biskop i 2013. Jeg har alltid sagt det samme om  kona mi, Magna. Hun er Guds gave til meg – og i dag kommer hun hjem etter enda en reise på nærmere fjorten dager. Tiden vi får sammen er også en gave, og da vil jeg sitere Reinertsen igjen: ”Alt som betyr noe her i livet, er en gave. Det er ikke noe vi kan skaffe oss på egen hånd. Alt er gitt meg.”

Er det derfor Peter kaller Den hellig ånd for en gave?

«Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.»
Apg 2:38
Jeg tror ikke det var nådegavene Peter primært siktet til, men gaven det er å ha Den hellige ånd som en del av mitt liv. Det betyr noe for livet mitt å ha Den hellige ånd nær. Analogt med ekteskapet er det en avhengighet som ikke binder, men som frigjør. Den hellige ånd frigjør ressurser som ligger i min menneskelige gaveutrustning - og når Den hellige ånd bor i meg, betyr det også at hans ressurser kan frigjøres gjennom meg. Det sprenger forstanden, men det er utvilsomt en gave. Og den gaven må pakkes opp, ikke inn!

Dagens ’manna’:

Alt som betyr noe her i livet, er en gave!
-----------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: