mandag 28. januar 2013

Er gaven til meg?

Med forventning spionerer barna på merkelappen som er festet på julegavene: Er gaven til meg? Vi voksne er mer tilbakeholdne. Når tematikken er gaver i et åndelig perspektiv, er det kanskje ikke så rart at Jesus sa: «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket» (Matt 18:3)?
I går stanset jeg for Den hellige ånds gave som Peter ga løfte om på den første pinsedagen. Hvem er gaven til?

«For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»
Apg 2:39
I dette verset ser jeg fire kriterier:
  • Dere 
Det er selvfølgelig de som er til stede. Ettersom jeg tror at Guds ord er evig, og at det gjøres gyldig for dem som tar det til seg og regner det for sant, blir jeg indirekte inkludert allerede i det første kriteriet. Men det kan oppfattes begrensende, derfor forsetter Peter: 
  • Barna deres
Løftet var ikke begrenset til én generasjon. Perspektivet var mye større. Allerede i menighetens ”fødselspreken” blir det advart mot ”dispensasjonalisme” – læren som hevder at Den hellige ånds gaver kun var for den første generasjon kristne. Jeg tilhører ikke den første pinsegenerasjonen, men jeg favnes av ”barna deres”. 
  • Alle som er langt borte
Jeg tror ikke Peter selv forsto rekkevidden av dette da han forkynte det første gang. Det er det som er så forunderlig med forkynnelsen. Det kan sies noe som predikanten selv ikke forstår rekkevidden av, men det blir profetisk (jfr. Kaifas – Joh 11:49-51) Det spørs om Peter først så konturene av hva dette innebar da han var hos Kornelius (jfr. Apg 10:44-48). Om jeg ikke har vært inkludert før, er jeg i hvert fall nå.
  • Så mange som er kalt
Ligger det begrensninger i hvem som er kalt? Det er nok de som trekker slike konklusjoner, men jeg klarer ikke å få det til å passe med det Gudsbildet som åpenbares i Jesus. Løftet fra Joel om utøsing av Den hellige over ”alle mennesker” som Peter begynte sin tale med, er også et kall til alle. Men alle trenger hjelp til å lese ”merkelappen”.
 
Dagens ’manna’:
Jeg er inkludert!
-----------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: