onsdag 9. januar 2013

En dynamisk kombinasjon 2

I går skrev jeg om den viktige kombinasjonen av lydighet og gode vaner. Det finnes flere slike kombinasjoner som virker sammen som utløsende faktorer av det Gud ønsker å gjøre:
Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.
Apg 1:14
Jeg merker meg tre faktorer:

1. Trofasthet
På mange måter er dette en videreføring av ”gode vaner”. Det finnes minst tre typer av tro i Bibelen. Jeg tror det finnes ”et mål av tro”* hos alle mennesker. Det er den bevisste eller ubevisste erkjennelsen av det må finnes noe mer enn en den fysiske virkeligheten.
Denne troen vokser på en naturlig måte når vi begynner å bruke den. Den neste er en av Åndens gaver. Ingen har denne gaven hele tiden, men noen får den i gitte situasjoner eller for gitte formål. Den siste er det å være tro = trofast. Det er også en frukt av Den hellige ånd (jfr Gal 5:22).     


2. Fellesskap 
To ganger blir ordet ’sammen’ brukt i dagens vers. Det første sier noe om hva de var sammen om og det andre hvem som var sammen. Begge deler er viktig. Jeg tror det viktig hvem som kommer sammen. Det fantastiske her er at fellesskapet ikke skiller på kjønn, familie eller status. Umiddelbart kan jeg ikke slå fast at det var mennesker med forskjellig etnisk bakgrunn representert, men at evangeliet er for alle kom tydelig fram når løftet ble oppfylt. Jeg tror det var veldig viktig for Lukas å få fram den åpne sammensetningen av fellesskapet. Men de kom også sammen om et mål:
 

3. Bønn
De hadde forstått at å vente på noe fra Gud betyr bønn. De visste også hva de skulle be om, så bønnen var målrettet. 

Dagens ’manna’:

Trofasthet, fellesskap og bønn viderefører dynamikken i gode vaner og lydighet 
________________
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.
* Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. (Rom 12:3)

Ingen kommentarer: