torsdag 10. januar 2013

Å bruke ny innsiktLivet med Den hellige ånd vil gi et menneske ny innsikt. Jeg bruker bevisst ”innsikt” og ikke ”forståelse”, for jeg kan innse noe som jeg ikke nødvendigvis forstår. Det er ikke tvil om at sviket til Judas må ha vært vanskelig å forstå for disiplene. Peter hadde sett at Den hellige ånd også har talt gjennom Guds menn og kvinner i Det gamle testamentet. Denne innsikten bruker han i rollen som ”gjeter for sauene”1.

«Mine søsken», sa han, «det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den hellige ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus…»
Apg 1:16
Beretningen om hvordan de 120 mens de ba og ventet på Den hellige ånd også så det viktig å finne en erstatter for Judas, er et lite mysterium. Det er mulig at de tenkte at også kristenfolket måtte ha 12 ”stamfedre”, men jeg lar slike spekulasjoner ligge nå, for kanskje var det et ”farvel” med gamle metoder? Ved å trekke linjen tilbake til Den hellige ånds ledelse av David2, peker Peter også fram mot hvordan Den hellige ånd vil lede de kristne. I mellomtiden må de bruke Den gammeltestamentlige tradisjonen med loddkasting3. Var det for å skape kontrast?

Dagens ’manna’:
Løftet om Den hellige ånd var også et løfte om en ny Gudsrelasjon.

________________

Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

1 «Vær gjeter for sauene mine!» (Joh 21:16)

2 ”Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord, løfter hælen mot meg”. (Salme 41:10)

3 Urim og Tummim – se f. eks: 2 Mos 28:30, 1 Sam 14:41-42 og 4 Mos 27:21

Ingen kommentarer: