torsdag 24. januar 2013

Drømmer

På samme måte som syner, forekommer drømmer ofte i Bibelens beretninger. Av og til undres jeg om det er et viktig skille mellom syner og drømmer. I den grad jeg skal huske en drøm, må den opp i den bevisste sfære. Nå er det ikke alle drømmer som går fra det ubevisste til det bevisste som er syner fra Herren, men noen er det.

Patriarkene opplevde at Gud talte til dem i drømmer. Jakob drømte om en himmelstige som engler gikk opp og ned på. Den ble etterfulgt av en gjentakelse av løftet om at hans ætt skulle bli som støvet på jorden (1 Mos 28:12). Himmelstigen er en profeti om Kristus. Jesus referer selv til denne ”drømmen” i sin samtale med Natanael: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.» (Joh 1:51).

Josef, Jakobs sønn, drømte også profetiske drømmer og fikk også evnen til å tyde drømmer. Marias mann, Josef, opplevde også at engler talte til ham i drømme (Matt 1:20-21 og 2:13). Det er for øvrig veldig spennende å legge merke til at engler veldig ofte tar del i drømmen. I tilknytning til Jesu fødsel ble også de vise menn advart mot å dra innom Herodes på veien hjem (Matt 2:12).
Selv om det ikke står at disiplene drømte, er det påtagende at flere av Paulus sine syn kom om natten (f. eks. Apg 16:9, 27:23).

Jeg har selv opplevd at Gud har talt til meg i drømme, og jeg tror at Gud lettere slipper gjennom ”filteret” når hjernen er i hvilemodus.

Det har vært spennende å høre og lese om muslimer som opplever at Jesus åpenbarer seg for dem i drømme på en så sterk måte at de kommer til tro og blir frelst.

Når jeg tenker hvor mange timer av livet jeg sover, er det flott at Gud også kan bruke den kanalen.

Dagens ’manna’:

Jeg drømmer om å drømme flere av Guds drømmer!
-------------------------------------------------------------
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: