fredag 25. januar 2013

”Øse” – hvorfor det?

Hvorfor i all verden brukes verbet ”øse” i tilknytning til Den hellige ånd? Peter brukte det i sitatet fra Joel, og senere i talen sier han om Jesus at: 
Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. 
Apg 2:33
Det forekommer flere ganger i Bibelen at Den hellige ånd omtales på en måte som antyder en ”flytende substans”. Men var det noe av det de tilstedeværende så og hørte som assosierte med noe flytende?

Vi vet ikke om de som hørte på Peter hadde sett ilden, men det hadde de 120. Likevel var det ingen av dem som følte trang til å justere Peters ordbruk. Jeg tenker ikke umiddelbart på noen flytende når jeg ser ild, men jeg har sett flytende olje brenne og da ser det ut som ilden flyter. Forsamlingen hadde hørt ”lyden” – men den assosierte med vind. Flyter vinden? Tja, den har mange av de samme egenskapene som væske – den trenger inn overalt hvor det ikke finnes beskyttelse mot den. Og her tror jeg nøkkelen til å forstå bruken av ”øse” ligger!

Det som flyter har den egenskapen at det fyller opp hvert tomrom. Det er en kjent illustrasjonen med en lærer som fyller et glass med stein og spør klassen om det er fullt. Han får et unisont ”ja”. Så fortsetter han med grus – klassen skjønner at de er blitt lurt. Men er trygge på at det er fullt når også finkornet sand er i glasset. Da heller læreren på flytende væske.

Tilhørerne var ikke tvil om at disiplene var fylte av et eller annet – noen tenkte at det kanskje kunne være vin. Den erfaringen av Den hellige ånd var ikke begrenset til den første pinsedagen. Paulus oppmuntret til det (1), og selv har jeg i mer enn 20 år ofte sett mennesker beruset i Den hellige ånd, og jeg er heller ikke redd for å innrømme at jeg rett som det er har vært under sterk innflytelse selv også. 


Poenget er at en av de viktigste egenskapene til Den hellige ånd er at han kan fylle. Som væsken, er det primært tomrommene han fyller, så dersom jeg ønsker mer av Den hellige ånd i mitt liv, må det ryddes plass. Hvor og hva som skal ryddes kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens ’manna’:

Den hellige ånd øses ut for å fylle opp!

-------------------------------
(1) Se refleksjonen "Intoxicated" som knytter seg til Ef 5:18
Refleksjonen er en del av en reise gjennom Apostelgjerningene med fokus på samspillet mellom Den hellige ånd og de første kristne.

Ingen kommentarer: