fredag 14. desember 2012

Vinne, VOKSE, være

De tre ordene er min oversettelse av John Gowans definisjon av Frelsesarmeens oppdrag: ”Save souls, grow Saints, Serve suffering humanity”. For å få bokstavrim, ble det ”norske oppdraget”: Å vinne sjeler, å VOKSE i hellighet, å være tilstede for mennesker i nød”. I dag skriver Warren om ”Hvordan vi VOKSER”

Åndelig vekst skjer ikke automatisk. Det krever en bevisst beslutning. Jeg må ønske å VOKSE, bestemme meg for å VOKSE, gjøre en innsats for å VOKSE og fortsette med å VOKSE. Disippelskap – prosessen å bli lik Jesus – begynner alltid med en beslutning.

Et av mine favorittvers forteller litt om ”ansvarsfordelingen” mellom Gud og meg i vekstprosessen:

arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.
Fil 2:12b-13
Guds ansvar er hva som skjer i meg, jeg er ansvarlig for hvilke konsekvenser hans frelse og vilje får for mitt liv. Det siste er som et puslespill hvor Gud har sørget for alle brikkene, men jeg må sette dem sammen til et bilde: Frelsens konsekvenser for mitt liv her på jorden.
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
Rom 12:2
Dagens ’manna’:
Vi
Vet at Gud
Vil at
Vi skal
VOKSE for å
Være og
Vinne.
--------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 23 av 40 (17 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: