fredag 21. desember 2012

Tid for å pakke ut

Jeg er spesiell. Mitt DNA er helt unikt. Din hånd formet og laget meg (Job 10:8). 

Livet mitt består av tre ”sekker”. Den første inneholder ”det jeg er flink” til og som gjør meg i stand til å bidra med noe overfor andre. ”Sekk” nummer to har merkelappen: ”ferdigheter som gjør at jeg klarer meg uten assistanse”. På den tredje står det: ”dette trenger jeg andres hjelp for å takle”. 

Jeg ser for meg at alle mennesker har tre slike sekker. Derfor trenger vi hverandres gaver og utrustning:
Gud virker på forskjellige måter gjennom forskjellige mennesker, men det er den samme Gud som når sitt mål gjennom dem alle. (Phillips)
1 Kor 12:6
Gud kaster ikke bort noe. Han kan bruke mine naturlige gaver. I tillegg utruster han meg med Åndens gaver. Gud er Skaperen og å tjene ham er å fortsette skapelsesprosessen ved å bruke alt han stiller til disposisjon. Warren har laget en ”SKAPE-profil” for tjeneste:
S – Spiritualitet og nådegaver
K - Kjerneverdier
A - Anlegg
P – Personlighet
E – Erfaringer
Jeg skal gjennom alle, men i dag tar jeg med de to første. Å tjene Gud er å:
  • SKAPE gjennom spiritualitet og nådegaver
For å tjene Gud best mulig, er det viktig at jeg trenger inn i det han har å gi meg av åndelige gaver. Jeg har skrevet en del om dette temaet allerede*. Om et par dager er det jul. Å se barnas forventning og spenning er noe jeg ønsker å ta med meg når jeg pakker opp nådegaver.
  • SKAPE gjennom kjerneverdier
Hvilke verdier har Gud lagt på mitt hjerte? Det er viktig å lytte til hjertet. Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket sitt hjerte igjen hos det andre, skrev Salomo (Ordsp 27:19). Og Jesus har minnet meg om å elske Gud av hele mitt hjerte. Når jeg holder på med det jeg elsker å gjøre, er det ingen som trenger å motivere meg!
Dagens ’manna’:

Det handler om å pakke ut, ikke inn, gaver og verdier!
-------------------------------------------------  
* Se f. eks: Nådegave og Gave og tjeneste


Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 30 av 40 (10 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: