torsdag 20. desember 2012

Å akseptere en oppgave

Den første uka i dette 40 dagers opplegget kom inn på det eksistensielle spørsmålet: ”Hvorfor er jeg her?”. Warren har deretter identifisert fem av Guds hensikter med mitt liv. Jeg har reflektert over at jeg ble skapt for å være til glede for Gud. Det forsatte med et fokus på at jeg er dannet for å være en del av Guds familie. Den siste uka har handlet åndelig vekst og at vekstens mål er å bli lik Jesus. I dagene framover er Guds fjerde hensikt i fokus: Jeg ble formet for å tjene Gud. Det første steget i tjenesten for Gud er å akseptere at min oppgave er å tjene ham:
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.
Ef 2:10
For meg som soldat i Frelsesarmeen, er det veldig interessant at Warren skriver: ”You were saved to serve”. S’ene som engelsktalende salvasjonister bærer på uniformen symboliserer nettopp dette: ”Frelst for å tjene”. Hvis jeg ikke har kjærlighet til andre, ikke har ønske om å tjene andre, da bør jeg stille spørsmålet om Jesus virkelig er i livet mitt. Åndelig modenhet er aldri et mål i seg selv. Målet med å vokse er at jeg skal ha mer å gi.
 

General Eva Burrows definerte tjeneste på denne måten: ”Find a need and meet it!”*
 

Dagens ’manna’:
Meningen med livet er å tjene**
--------------------------------------------------  
* Finn en nød – et behov – og møt det!
** ”Life is meant for ministry” – Warren 2002 p 232

Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 29 av 40 (11 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: