lørdag 22. desember 2012

”Innholdsfortegnelse”

Jeg kan like godt innrømme det – jeg har åpnet julegaven fra Magna. Jeg visste hva det var, og jeg trengte den i går. Derfor pakket jeg den opp. Jeg måtte lese innholdsfortegnelse og bruksanvisningen nøye før jeg tok den i bruk. Verktøyparken er utvidet med en suveren DeWALT gjæringssag. Men for at jeg skulle kunne bruke den, måtte jeg vite litt om hvordan den var ”skrudd sammen”.

For at jeg skal kunne tjene Gud best mulig er det viktig å forstå hvordan jeg er skrudd sammen, hvordan jeg er formet. I går så vi at det handlet om Spiritualitet og Kjerneverdier*. I dag skal vi se på at det å tjene Gud er å:

  • SKAPE gjennom anlegg
I går skrev jeg om en ”sekk” som inneholder det jeg er flink til. Det handler om det jeg har anlegg for, evnene og talentene. De er også gaver fra Gud som kan brukes til hans ære. Gud vil at jeg skal utvikle disse egenskapene ved å bruke dem. Evner som ikke er i bruk, kan jeg miste.
  • SKAPE gjennom personlighet
Det er et vitenskapelig faktum at alle mennesker er helt unike. Gud elsker variasjon. Sannsynligheten for at det skulle det skulle dukke opp et menneske som er akkurat lik meg er tilnærmet lik ”0”. Så velger Gud å bruke akkurat meg slik som jeg er. Jeg kan ikke, og skal ikke, forsøke å være en annen. Jeg må være ”sann” også i forhold til hvem jeg er.
  • SKAPE gjennom erfaring
Det er fantastisk at jeg også kan bruke alle mine erfaringer til å tjene Gud. Erfaringer fra familie, utdannelse, yrker, livet med Gud, tjeneste, smerter… osv
Men om Gud skal kunne bruke mine erfaringer, må jeg være villige til å dele dem – både de gode og de dårlige, gledene og smertene.

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.
1 Pet 4:10
Dagens ’manna’ er vanligvis kort – men i dag synger jeg bønnen som Bill Himes har gitt oss - født gjennom smerte:
Alt det jeg er, alt jeg kan bli
Alt hva jeg har, alt jeg kan gi
La hele meg, Gud, få tjene deg, Gud,
Bruk du meg nå
Bruk mine evner, min forstand
La mine drømmer styres av din plan
For jeg har valgt, Gud å gi deg alt, Gud
Bruk meg nå!
-------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 31 av 40 (9 dager igjen av 2012)

* Warren:
S – Spiritualitet og nådegaver
K - Kjerneverdier
A - Anlegg
P – Personlighet
E – Erfaringer

Ingen kommentarer: