mandag 10. desember 2012

Investering i fellesskapet

Dersom jeg ønsker å høste, må jeg så. Dersom jeg vil hente noe ut av et fellesskap, må jeg også investere. Den hellige ånd kan skape et virkelig felleskap mellom oss troende, men han utvikler og kultiverer det gjennom våre valg og vår overgivelse.

Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.
1 Joh 3:16

  • Investering i fellesskapet krever ærlighet
Når konflikter håndteres riktig vokser vi nærmere hverandre
Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet
Ef 4:15a
  • Investering i fellesskapet krever ydmykhet
Ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv; men å tenke mindre på seg selv.
alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre
1 Pet 5:5b
  • Investering i fellesskapet krever høflighet
Å vise høflighet som en investering i fellesskapet, er kanskje en fremmed tanke, men jeg har alltid likt Bibelselskapets oversettelse av 1930 når jeg siterer Rom 12:10
Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!
Jeg pleier å kalle dette for den eneste gyldige konkurransen i Guds rike!
  • Investering i fellesskapet krever konfidensialitet
Når konfidensialiteten brytes, trues fellesskapet.
En som er svikefull, volder trette,
den som baktaler andre, skiller venn fra venn.
Ordsp 16:28
  • Investering i fellesskapet krever kontinuitet
Sporadiske investeringer passer dårlig med menighetsliv. Today’s English Version sier det slik:
La oss ikke droppe vanen med å komme sammen, slik som noen gjør. La oss heller oppmuntre hverandre.
Hebr 10:25
Dagens ’manna’:
Investering i fellesskapet handler om å få gode vaner og holde på dem.
---------------------------------------------------------------
* Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 19 av 40 (21 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: