tirsdag 11. desember 2012

Gjenopprettelse av brutte relasjoner

Denne refleksjonen passer godt dagen etter utdelingen av Nobels fredspris. Personlig har jeg alltid stemt ”nei” til EU, men jeg har samtidig hevdet at mitt sterkeste argument for å stemme "ja" ville vært EUs rolle som skaper og bevarer av fred. 

Under et av gårsdagens intervju sa Thorvald Stoltenberg (etter hukommelsen): ”Det viktigste middel for å skape fred mellom mennesker er å skape gjensidig avhengighet – vi går ikke til krig mot dem vi er avhengige av!” Argumentet kan også anvendes på det kristne fellesskapet. 

Guds største ønske var å gjenopprette relasjonen til menneskene. Derfor forsonte han oss med seg selv ved Kristus og ga oss forsoningens tjeneste (jfr 2 Kor 5:18). Jesus var også tydelig da han sa:

Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
Matt 5:9
Å skape fred er ikke ensbetydende med å unngå konflikt. Snarere handler fredsskaping om innse at konflikter er en del av livet og om hvordan de håndteres når de oppstår.

Rick Warren kommer med viktige råd i denne sammenheng:

  • Snakk med Gud før du snakker med personen det gjelder
  • Vær den som tar initiativet enten du er den som er såret eller den som  har såret
  • Vis sympati for følelsene som er involvert
  • Bekjenn at du er en del av konflikten
  • Angrip problemet – ikke personen
  • Samarbeid så mye som mulig
  • Vektlegg forsoning – ikke enighet
Dagens ’manna’:
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.
Rom 12:18
---------------------------------------------------------------
* Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 20 av 40 (20 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: