onsdag 12. desember 2012

Beskyttelse av menigheten

Alle som er med i en menighet har et ansvar for å bevare enheten. I august skrev jeg flere refleksjoner med fokus på enhet – blant annet knyttet til:
Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammenEf 4:3
Jeg kalte dette for et ”satsingsområde” – og det sammenfaller helt med Warrens undervisning. Enhet er fellesskapets sjel. Warrens råd kan ikke bli klarere:
  • Fokuser på det vi har felles, ikke på forskjellene
  • Vær realistisk i forventingene (ingen menighet er fullkommen)
  • Velg oppmuntring i stedet for kritikk
  • Nekt å høre på sladder
  • Støtt lederne
  • Praktiser Guds metode for konfliktløsning (Matt 18:15-17a)
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.
Rom 14:19
Dagens ’manna’:
Jeg vil strebe etter det som bygger opp fellesskapet.
---------------------------------------------------------------
Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 21 av 40 (19 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: