søndag 9. desember 2012

Sammen om opplevelsen

Meningen med livet er at det skal deles. En opplevelse mister noe av sin verdi når jeg ikke kan dele den med noen, og jeg blir fattig når jeg ikke får del i andres. Facebook er et godt eksempel på hvor viktig det er å dele opplevelser. Bibelen kaller delt opplevelse for fellesskap, men ordet har mistet mye av sin bibelske mening – FB er et godt eksempel på det også. Fellesskap er å oppleve livet sammen.
  • I virkelige fellesskap oppleves ekthet
Virkelig fellesskap skjer når jeg er ærlige om hvem jeg er og om hva som skjer i livet mitt.
Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre
1 Joh 1:7
  • I virkelige fellesskap oppleves gjensidighet
Gjensidighet handler om evnen til å gi og å ta imot.
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.
Rom 14:19
  • I virkelige fellesskap oppleves inderlig medfølelse (sympati)
Hver gang jeg forstår og bekrefter et medmenneskes følelser bygger jeg fellesskap:
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige
Kol 3:12
Dagens ’manna’:
Et godt liv er et liv i fellesskap


---------------------------------------------------------------
* Refleksjonen bygger på Rick Warrens: "Målrettet liv"- dag 18 av 40 (22 dager igjen av 2012)

Ingen kommentarer: